sobota, 26 lutego 2011

.

późna noc
to nie anielskie piórka
...to tylko śnieg

.

late night
it is not angels feathers
... it's merely snow

..


prószy śnieg
nad nocną wioską
przeleciał anioł
                                                                                          (Iwona Danuta Startek)

.

parfois
les anges perdent
leurs plumes
                                                                                              (Marcel Peltier)

.

niedziela, 20 lutego 2011

.

skrzypiące schody
kobieta spod dziewiątki
wraca do domu
.

piątek, 18 lutego 2011

.
ważny paszport -
wciąż w szufladzie pod
warstwą skarpet

.

valid passport -
still in a drawer under
layer socks
.
.

czwartek, 10 lutego 2011

.

znad horyzontu
ku niebu
ramię żurawia

.

piątek, 4 lutego 2011

.

brasseria
zza szyby wzrok
włóczęgi

.

śniadanie
zza szyby wzrok
włóczęgi

.