sobota, 19 marca 2011

My Funny Valentine - Chet Baker

.


.


Zapraszam do HaiCafe:


le souffle
traverse l'instrument
parle d'un univers
libéré des souffrances 

                                              (Marcel Peltier)

.

wczorajsza noc
tak głośny twój śmiech
na sali przez sen
rano ledwie blady uśmiech
nad szpitalną kaszką

                                                  (Karol Rosiak)

.

czwartek, 17 marca 2011

Wokół same rumowiska zniszczonych domostw, zwały błota i morskiej wody. Ocalały mieszkaniec miasteczka chodzi z kartonowym pudełkiem po szczątkach własnego dobytku w poszukiwaniu tego, co będzie mu przypominać w przyszłości minione życie. Nieopodal, na zboczu nadal stoi kilka drzew, zasadzonych jeszcze przez jego przodków. Jak co roku w marcu, zaczynaja właśnie kwitnąć. Stary człowiek podszedł, postawił pod drzewem karton i zaczął sprzątać.

po trzęsieniu ziemi
w wiśniowym sadzie
pękł pierwszy pąk
Around the same rubble of destroyed homes, piles of mud and seawater. Survivor comes with a cardboard box after the remains of their belongings in search of what will remind him in the future, past life. Next to the hillside is still facing several trees, planted by his ancestors. As every year in March, just begin to bloom. The old man came up, put under the tree the box and started to clean.


after the earthquake
in the cherry orchard
the first bud burst

.

poniedziałek, 14 marca 2011

11 marca 2011 - Trzęsienie ziemi w Japonii.

Wyrażanie emocji może być najlepszym sposobem, by uwolnić stłumione uczucia. Sztuka czyni to łatwiejszym...

Znajomi Haijinowie z FB piszą:

Blog Kuniharu Shimizu See haiku here: how-we-normally-are-visually-expressed2   "My artwork, done also sometime ago, and again, the interpretations are up to you. The earthquake this time was caused by the sudden moveme..."

Blog Gabi Greve z Muzeum Daruma w Japonii:  Japan after the big earthquake.

no words
no words today
no words

                                        (Gabi Greve )

 

Mam nadzieję, że Japonia wkrótce przezwycięży kryzys. Bardzo współczuję dotkniętym dramatem trzęsienia ziemi w Japonii i wspieram  ich dobrą myślą......................................................................................................


Expressing emotions can be the best way to release the pent up feelings. The Art makes it easier...

Friends Haijins from FB write:

Blog Kuniharu Shimizu See haiku here: How we normally are--visually expressed2   "My artwork, done also sometime ago, and again, the interpretations are up to you. The earthquake this time was caused by the sudden moveme..."


Blog Gabi Greve  from Daruma Museum in Japan: Japan after the big earthquake.

no words
no words today
no words

                                         (Gabi Greve )
   


I hope Japan can overcome this crisis soon. I sympathize very much with the tragedy of the earthquake in Japan and I support the good thoughts...

.

wtorek, 8 marca 2011

.

w saunie
różany zapach
dzień kobiet

.

in the sauna
roses fragrance
women's day

.

dans le sauna
le parfum des roses
journée de la femme

                                                                 (tr. Marcel Peltier)
.
.


a köbányában
itt a rózsa illata
nönap ünnepe
                                       (Iris)
.

poniedziałek, 7 marca 2011

.

destination
everyday immensity sky
wherever I am

.

przeznaczenie
nieskończoność nieba
gdziekolwiek jestem


...


ce ciel immense
tournoyant parmi les univers
inconnus
                                           (Marcel Peltier)
.


bezkresne niebo
wirujące wśród wszechświatów
nieznane
                                                (tł. Karol Rosiak)


.

sobota, 5 marca 2011

.

niebo pełne gwiazd
na pustej ulicy kroki
i echo śmiechu

.


rozgwieżdżone niebo
na pustej ulicy śmiech
i echo kroków...


wśród echa kroków
na pustej ulicy śmiech…
pyzaty księżyc
                                                         (Adam Augustin)
.