poniedziałek, 21 października 2013

Mądre pomaganie
Mądre pomaganie nie oznacza jedynie  pomagania potrzebującym, lecz także spowodowanie, by w przyszłości oni sami próbowali znaleźć rozwiązanie swoich trudności. Poprzez pracę z nimi, przekazywanie wiedzy, a w końcu w wiarę, że im się to uda. Czasami pomocą jest nie udzielenie pomocy.