sobota, 28 stycznia 2012

.

hala odlotów
w nazwie  celu podróży
brakuje liter

.

departures hall
in the name of destination
not all letters

.

wtorek, 3 stycznia 2012

`.

cisza w domu
łyżwiarz w szklanej kuli
kręci piruety

.

silence in the house
skater in a glass sphere
turns pirouettes

.